Η κίνηση γίνεται δράση, η φωνή τραγούδι, ο ρόλος συμμετοχή.

 Η κίνηση γίνεται δράση, η φωνή τραγούδι, ο ρόλος συμμετοχή. Πόσο εύκολο όμως είναι να ορίσουμε τη συμμετοχή και … τι υπάρχει πέρα από εκεί;

WEBINAR

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ:

ΚΙΒΩΤΟΣ, 16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ