Φιλοσοφία Παρέμβασης

ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ

 Η φιλοσοφία μας- Σκεπτικό στησίματος των θεατρικών παραστάσεων :

Από τις εμπειρικές παρατηρήσεις των θεραπευτών και των οικογενειών των παιδιών κατά τη διάρκεια των θεατρικών δρώμενων, προέκυψε ότι το κίνητρο που παρέχεται στα παιδιά, ωθεί κάποια από αυτά να παρουσιάσουν ένα δυναμικό που εκπλήσσει ακόμη και τους ίδιους τους γονείς τους! Με βάση αυτή την εμπειρία, η ομάδα αποκατάστασης εισήγαγε μία καινοτομία στις θεραπευτικές στρατηγικές της: στις τελευταίες θεατρικές παραστάσεις, συνδυάστηκε άμεσα, μεθοδικά κι εντατικά ο θεατρικός ρόλος του παιδιού με το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

 Οι θεραπευτικοί και λειτουργικοί στόχοι της τρέχουσας αναπτυξιακής περιόδου, δουλεύτηκαν για το κάθε παιδί μέσα από τη χρήση του θεατρικού ρόλου ως κίνητρο! Η θεραπευτική ομάδα επέλεξε τα παιδιά που συμμετείχαν και η σκηνοθέτρια κ.Κωνσταντίνα Μιχαήλ ,προσάρμοσε τους χαρακτήρες του έργου, αποδίδοντάς τους λόγια και έργα επί σκηνής σύμφωνα με αυτά που οι θεραπευτές του κάθε παιδιού πρότειναν. Οι προτάσεις αυτές έγιναν όχι μόνο βάσει του τι μπορεί να κάνει το κάθε παιδί (στοιχεία που αναφέρονται στο λειτουργικό επίπεδο του παιδιού), αλλά και με άξονα του τι προσδοκάται από το κάθε παιδί να πετύχει μέσα από τη θεραπεία του (Γεωργιάδου, Κάνδραλη 2005).
 
Εμπειρικά αποτελέσματα:
 
Ενισχύθηκαν σημαντικά οι θεραπευτικοί στόχοι που σχετίζονται με βασικούς τομείς ανάπτυξης του παιδιού όπως στασικοκινητικός έλεγχος, οπτικοκινητικός έλεγχος, στοματοκινητικός έλεγχος, κλπ. Σε όλα τα παιδιά μας σε διαφορετικό βαθμό!
 
προωθήθηκε βραχυπρόθεσμα η απόδοση σε λειτουργικά επιτεύγματα, τα οποία
αποτελούν τις προϋποθέσεις της ενσωμάτωσης στους ρόλους ζωής τους.
 
Ισχυροποιήθηκε η θεραπευτική σχέση με το παιδί και την οικογένεια.
 
Αναδείχθηκε η δυναμική των παιδιών προσανατολίζοντας την προσοχή όλων στις
ικανότητές τους και όχι στις αδυναμίες τους.
 
Το θέατρο ήταν το κίνητρο για να γίνει η κίνηση δράση,
η φωνή τραγούδι
η δραστηριότητα συμμετοχή,
η συμμετοχή χαρά!

 

Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)