Παρεχόμενες Υπηρεσίες

baby

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Αξιολόγηση (με σταθμισμένα και μη, εργαλεία)
 • Διάγνωση
 • Προγράμματα Θεραπευτικής αντιμετώπισης:
  • Φυσικής Ιατρικής
  • Φυσικοθεραπείας
  • Εργοθεραπείας
  • Λογοθεραπείας
  • Ψυχο – Κοινωνική υποστήριξης
  • Υδροθεραπείας
 • Προγράμματα Πρώιμης παρέμβασης
 • Προγράμματα Διημέρευσης
 • Προγράμματα Επόπτευσης / παρακολούθησης (FollowUp)
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση / Εκπαίδευση οικογένειας
 • Εφαρμογές Υποστηρικτικής τεχνολογίας
 • Αξιολόγηση / Εφαρμογή ορθοτικών μέσων - ειδών αποκατάστασης
 • Εφαρμογές Εργονομίας
 • Σεμινάρια ειδίκευσης
 • Έρευνα / παρουσιάσεις σε ειδικευμένα σεμινάρια - συνέδρια
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών

 

Your rating: None Average: 5 (1 vote)