Ψυχο-κοινωνικό Τμήμα

'Εφη

Κύριο στόχο αποτελεί η ένταξη του παιδιού στα πλαίσια λειτουργίας ενός δομημένου κοινωνικού-θεραπευτικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του παιδιού, τον εντοπισμό και σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών του και την εξάλειψη δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων.

       Σε υποστηρικτικό επίπεδο παρέχεται ψυχολογική στήριξη και ατομική συμβουλευτική για θέματα που αφορούν τη δυναμική της οικογένειας και τα εμπόδια της καθημερινότητας στους διαφόρους τομείς δράσης τους. Ατομικές συνεδρίες βοηθούν τα παιδιά στην έκφραση των συναισθημάτων και την ομαλοποίηση της συμπεριφοράς.

      Οι γονείς ενημερώνονται για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, την τρέχουσα επιδοματική πολιτική και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
 
      Η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους θεραπευτές και τις οικογένειες των παιδιών εξασφαλίζει τη δημιουργία κοινών στόχων και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.
Ανδριάνα
Your rating: None Average: 4.5 (4 votes)