ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Η τέχνη και η μουσική οδηγούν τη λειτουργία του εγκεφάλου του ανθρώπου σε ένα διαφορετικό πρότυπο, επηρεάζουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα, την ορμονική ισορροπία και τους εγκεφαλικούς νευροδιαβιβαστές. Επίσης η τέχνη και η μουσική άμεσα αλλάζουν την αντίληψη ενός ατόμου για τον κόσμο. Αλλάζουν τη συναισθηματική κατάσταση και την αντίληψη του πόνου. Καλλιεργούν την ελπίδα και βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.(Howartheals,2008)Οι τέχνες είναι ο πλέον δυναμικός τρόπος να αναπτυχθεί το αίσθημα των δικαιωμάτων του ατόμου και να φέρουν σε αλληλεπίδραση διαφορετικούς πληθυσμούς...,  «…η διαφορετικότητα εσωκλείει την αναπηρία. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που να αντανακλούν το εύρος και την ποικιλότητα της κοινωνικής δράσης για τα παιδιά μας, οι τέχνες είναι ένας ιδανικός δρόμος (Hecht,2003) 

Your rating: None Average: 5 (2 votes)