ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τι σημαίνει ο όρος ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;!

Ορισμός: Σύμφωνα με τον ΑΟΤΑ 1995, η Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη του να διευθύνεις και καθοδηγείς τη συμμετοχή ενός ατόμου σε επιλεγμένες δραστηριότητες λειτουργικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να επισυμβούν τα ακόλουθα:

 
α). Αναδόμηση,  ενίσχυση και βελτίωση της απόδοσης στους τομείς εκτέλεσης έργου και τομείς λειτουργικής ενασχόλησης.
 
β). Διευκόλυνση της μάθησης λειτουργικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική προσαρμογή και την παραγωγικότητα.
 
γ). Εξάλειψη ή διόρθωση της παθολογίας, άτυπης ανάπτυξης και προώθηση, διατήρηση της υγείας.
 
 
      Η αναφορά του τίτλου στον όρο <εργασία>, αναφέρεται μέσα στο πλαίσιο της κατευθυνόμενης προς στόχο, εκ μέρους του ατόμου χρήσης :
του χρόνου / της δράσης – ενέργειας / του ενδιαφέροντος / της προσοχής .
 
      Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και διαχείρηση της ικανότητας ενός ατόμου, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του, να εκτελεί με ικανοποίηση και ευχαρίστηση προς τον ίδιο και προς τους άλλους, λειτουργικές δραστηριότητες και ρόλους που είναι βασικοί και κυρίαρχοι σε μια παραγωγική ζωή και οδηγούν στην κατάκτηση του εαυτού και του περιβάλλοντος.
 
 
 
Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 
      Αποτελεί έναν επιμέρους τομέα πρακτικής  εφαρμογής του επαγγέλματος της Εργοθεραπείας, που παρέχει υπηρεσίες Παιδιατρικής Αποκατάστασης σε βρέφη και παιδιά με μη τυπική (άτυπη) ανάπτυξη και γενικότερα προβλήματα υγείας.
 
      Πεδίο ενδιαφέροντος της Παιδιατρικής Εργοθεραπείας αποτελεί η ανάπτυξη, βελτίωση και αποκατάσταση της συμμετοχής του παιδιού στα καθημερινά του έργα – ρόλους, όταν αυτή έχει διαταραχθεί από οποιαδήποτε αιτιολογία και σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό στάδιο
(Προ – Περί – Μεταγεννητικό) .
 

     Στον τομέα της Παιδιατρικής αποκατάστασης οι Εργοθεραπευτές ασχολούνται κατ εξοχήν και εξ ορισμού, με τη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του παιδιού στους τομείς εκτέλεσης έργου και με την ικανότητά του να αλληλεπιδρά προσαρμοστικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. (οικογένεια – σχολείο – κοινότητα)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αγνή Παπαδημητρίου
Μιχάλης Ιορδανίδης
Κώστας Μπλιούμης
Your rating: None Average: 5 (2 votes)