ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μωρά

Η φυσικοθεραπεία είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τον πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή, με στόχο την αποθεραπεία ή των περιορισμό των συμπτωμάτων διαφόρων ασθενειών ή παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν μείωση της κίνησης.

 
Ο παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής είναι ο πλέον εξειδικευμένος επιστήμονας που παρεμβαίνει στις διαταραχές της κινητικής ανάπτυξης όταν αυτές συμβαίνουν στην παιδική ηλικία. Καλείται να οργανώσει το θεραπευτικό πλάνο με βάση τη φυσιολογική ανάπτυξη και την επίτευξη των προσδοκώμενων σε σχέση με αυτή κινητικών επιτευγμάτων και χαρακτηριστικών, έχοντας ως γνώμονα την αισθητικοκινητική προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον του.
 
 Οι φυσικοθεραπευτές στην Κιβωτό έχουμε ως αντικείμενό μας την αδρή και λεπτή κίνηση, την οποία αξιολογούμε με αξιόπιστες και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Επισημαίνουμε τις διαφοροποιήσεις και επικεντρώνουμε την παρέμβασή μας στις αιτίες που τις προκαλούν.Συνεργαζόμαστε άμεσα και διαρκώς με την οικογένεια του παιδιού.
 
Στόχος μας είναι
- η βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά της κίνησης
- η λειτουργικότητα και
- η ανεξαρτησία του παιδιού στο περιβάλλον του σπιτιού αλλά και έξω από αυτό,
μέσα από:
 
 • την επανεκπαίδευση ή την εκπαίδευση των κινητικών προτύπων που ενδεχόμενα έχουν επηρεαστεί
 • την αποκατάσταση του συντονισμού και της ισορροπίας
 • την κατάκτηση των κινητικών οροσήμων στην κατά το δυνατό καταλληλότερη χρονική περίοδο
 •  την επανεκπαίδευση ή την εκπαίδευση βάδισης
 • τη μυϊκή ενδυνάμωση
 • την πρόληψη- αποφυγή των μυοσκελετικών αλλοιώσεων ή την αντιμετώπισή τους
 • τον έλεγχο του μυικού τόνου 
 • την προαγωγή του ισοζυγίου παραγωγής έργου – κατανάλωσης ενέργειας
 • τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας
 • την αξιολόγηση και επανεκπαίδευση της αισθητικοκινητικότητας
 • προτάσεις και προσαρμογές περιβάλλοντος
 • προτάσεις ειδικού εξοπλισμού και βοηθημάτων
  
Το τμήμα φυσικοθεραπείας της Κιβωτού παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της παιδιατρικής αποκατάστασης σε νεογνά, μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, εφήβους, και νεαρούς ενήλικες και σε συνεργασία πάντοτε με την οικογένειά τους, οι θεραπευτές προσπαθούμε να πετύχουμε τους επιδιωκόμενους στόχους μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που δομείται για το κάθε περιστατικό μας ξεχωριστά σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου (θεραπευτική ομάδα).
 
 
 Η φιλοσοφία στο τμήμα μας όπως και συνολικά στην Κιβωτό είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εξερευνήσουν τον κόσμο τους...βελτιώνοντας την κίνησή τους και τη λειτουργικότητά τους στο παιχνίδι, στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής και στο σχολείο.
 
 
                                                           
Ιωάννα Καραμάνη
Εύα Παπαπλιούρα
Your rating: None Average: 5 (1 vote)